สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
เป็นรูปสระน้ำ  มีดอกบัวและเพชรในดวงอาทิตย์  ล้อมด้วยกรอบสามเหลี่ยม

ความหมายของตรา

- กรอบเหลี่ยมด้านบน  หมายถึง  ความฉลาดเฉลียวหลักแหลมที่นักเรียนพึงมี
- เพชรในดวงอาทิตย์  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความสว่างในหนทางนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ
- สระที่มีดอกบัว  หมายถึง  ชื่อของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  คือสระที่ก่อให้เกิดปัญญา
- น้ำในสระ  หมายถึง  ความเยือกเย็น  อ่อนน้อมถ่อมตนที่นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
พึงมีต่อทุกคน

สีประจำโรงเรียน


ดอกไม้ประจำโรงเรียน