จดหมายข่าว
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทนูลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
การแข่งขันฟุตบอลหญิง กีฬานักเรียนในสังกัด สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนในสังกัด สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
การแข่งขันกรีฑา สระแก้วเกมส์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุวาตภัย โดยสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์